IN-HOUSE MEDIA SERVICE CONTENTS

Martian In-house Media Service is a service that will help all your departments more productive. Marketing , PR, HR, Corporate and more. We understand that the production field is not that easy. You will have to carry the equipment cost and be integrated with you internal team which sometime they are not experienced enough to understand the production fields. Here is the service that will make your tasks more possible and reasonable to have it on the way of your businesses.
ที่มาร์เชี่ยน เรามีบริการผลิตสื่อในทุกรูปแบบให้กับองค์กรของคุณ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของลูกค้าของเรา บริการรายเดือนของเรา จึงออกแบบเพื่อให้ลดภาระของแผนกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนก สื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล และฝ่ายขายเพื่อให้บรรลุผลงานที่ง่ายกว่าด้วยทีมงานมืออาชีพ เพราะเราข้าใจดีว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะนั้น มีกระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน หลายขั้นตอน และด้วยประสพการณ์ และ ความชำนาญของเรา จึงช่วยทำให้การผลิตสื่อ และเครื่องมือสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้กับทุกแผนก
บริกาของเรายังช่วยลดภาระ และทำให้องค์กรของคุณเบาขึ้นด้วยข้อดีอีกหลากหลายประการ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกรับบริการรายเดือน หรือ จะให้เราออกแบบบริการ ตามความต้องการให้ตรงกับธุรกิจของคุณได้เช่นกัน
Ready to get started WITH US ?

HIRE US